O Último Guerrilleiro de Galicia (V Invernada de cine)

Un documental que expón a vida de Camilo de Dios, o último guerrilleiro que queda vivo en Galicia. A través da súa historia preténdese recuperar a memoria histórica da guerrilla antifranquista: loitador da memoria e historia viva, Camilo é o único testigo que pode dar voz a tantas e tantos que, coma el, o arriscaron todo pola xustiza e a liberdade.
Presentarñan o acto integrantes do grupo de traballo que realizou o Documental.