Constitución

Presidente: Xosé Manuel Felpeto Carballeira

Vicepresidenta: María del Carmen Guizán Souto

Tesoureiro: Antonio Alonso Prieto

Secretaria: Marta M. López Pardo

Vogais: José Seco Hermida, Ana M. Bermúdez Vivero, Adolfo Cabarcos Saavedra, Pedro Cabaleiro Fernández, Lucía López Pardo